Radicaal Realisme — by Otto Scharmer

January 2, 2022

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://www.linkedin.com

Nu we het nieuwe jaar ingaan, wil ik een moment nemen om te reflecteren op 2021 en de intentie te zetten voor 2022. Maar bovenal wil ik jou en de hele Presencing Institute-gemeenschap bedanken voor jullie bijdragen aan alles wat we hebben gecreëerd en gezaaid op dit moment van planetaire nood en sociale transformatie.

Wat hebben we geleerd in 2021? Drie dingen springen er voor mij uit.

Nederigheid. Wat we ook dachten of voorspelden dat er in 2021 zou gebeuren, veranderde waarschijnlijk meerdere keren in de loop van het jaar. Beginnend met de aanslag op het Capitool van de VS op 6 januari, de versnelde impact van de klimaatverandering, en niet te vergeten Delta en Omicron, zagen we keer op keer dat de werkelijkheid om ons heen blijft veranderen. Onze gevestigde concepten en manieren van weten moeten afzwakken en plaats maken voor wat Prof. Edgar Schein “nederig onderzoek” noemt.

Reflexiviteit. Reflecteren op de manier waarop samenlevingen op deze uitdagingen reageren heeft me bewust gemaakt hoe vaak we de bron van de problemen waarmee we geconfronteerd worden buiten onszelf zoeken in plaats van erbinnen — binnen de grenzen van ons eigen land of in onszelf. Deze achterhaalde visie bestaat in alle culturen, maar is vooral duidelijk in de VS, waar ik woon. Twintig jaar geleden, in 2001, boden de terroristische aanslagen van 9/11 een gelegenheid om onszelf in de spiegel te bekijken. Vandaag, 20 jaar na het begin van de “oorlog tegen het terrorisme” en 8 triljoen dollar later, beseffen we dat de vijand tegen wie we vochten in feite veel dichter bij huis was.

Dat brengt ons naar 6 januari 2021. Opnieuw zien we een supermacht die tot de tanden bewapend is tegen vermeende bedreigingen van buitenaf, maar volkomen hulpeloos tegen de binnenlandse terreur van blanke suprematie (d.w.z. bedreigingen die van binnenuit komen).

We leven in een tijd van “reflexieve moderniteit”, die Ulrich Beck omschreef als de toegenomen terugkaatsing van onze eigen daden in het verleden op onze huidige omstandigheden. Het is een moment dat ook bekend staat als het Antropoceen, het tijdperk van de mens. In het Antropoceen worden de meeste grote problemen van onze planeet veroorzaakt door de mens. Zolang we weigeren onszelf in de spiegel te zien, zullen pijn en lijden blijven toenemen.

Maar als we eerlijk naar onze reflectie in de spiegel kijken, dan kunnen we beginnen ons perspectief om te buigen van een silo naar een systeemvisie, van een mentaliteit die werkt vanuit ego-systeembewustzijn naar een die werkt vanuit ecosysteembewustzijn. Als dat gebeurt, kunnen we als collectief, als een heel systeem, van koers veranderen. We kunnen in dienst staan van radicale regeneratie door de ecologische, sociale en spirituele scheidslijnen te overbruggen.

Het Presencing Institute is 15 jaar geleden opgericht met een enkel doel voor ogen: het ontwikkelen en democratiseren van de toegang tot de methoden, instrumenten en praktijkvelden die instellingen, systemen en gemeenschappen helpen om zichzelf te transformeren van ego naar eco-manieren van functioneren. Dat brengt me bij de derde leerervaring van 2021.

Actievertrouwen. Hoop en actievertrouwen ontbreken grotendeels in onze hedendaagse cultuur. We leven in een cultuur die een sterke onderstroom heeft van depressie, angst en vrees. Dus waar komen hoop en actievertrouwen vandaan? Ze komen van binnenuit. Om er toegang toe te krijgen, moeten we de innerlijke plaats van waaruit we werken veranderen.

Hoop moet niet verward worden met misleidend optimisme. Hoop en actievertrouwen zijn gegrond in radicaal realisme: een realisme dat niet alleen in contact staat met wat er nu is, maar ook met een veld van mogelijkheden dat ons nodig heeft om zich te manifesteren. Kortom: Actievertrouwen is een “inside job” die van ons verlangt dat we ons hoogste (toekomstige) Zelf aanboren.

Nederigheid. Reflexiviteit. Actie Zelfvertrouwen. Wat roept deze drie-eenheid ons op te doen? Het roept ons op onze innerlijke conditie te cultiveren om de plaats van kennis, luisteren en actie te verschuiven van binnen onszelf (ego) naar buiten onszelf (eco). Het verschuiven van de plaats van kennis is de essentie van Open Geest; het verschuiven van de plaats van luisteren is de essentie van Open Hart; en het verschuiven van de plaats van handelen is de essentie van Open Wil.

We weten dat deze diepgaande transformatie van onze beschaving niet gemakkelijk zal zijn. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. En het zal van ons allen vergen dat we keer op keer met ons beste Zelf verschijnen. Maar voor de eerste keer in mijn leven, voel ik dat het binnen handbereik is. Het is waarom we hier zijn. En al deze transformaties, groot en klein, worden al over de hele wereld gezaaid en in prototypes uitgevoerd.

Waar? Hier is een link die een glimp laat zien van enkele van deze positieve transformaties. Kijk maar eens: Jaarverslag

Hoe zal de radicale regeneratie van onze belangrijkste beschavings-instellingen gebeuren? Niet door het te delegeren aan Big Money, Big Tech, of Big Gov. Als het gaat werken, zal het worden aangewakkerd door een beweging die werkt vanuit IEDEREEN: bottom-up, top-down, middle-out, en outside-in, in talloze cross-sector en cross-systeem initiatieven. Deze zaadjes beginnen klein, dan wortelen ze, groeien, verbinden zich, en tenslotte leren ze op schaal samen te werken om de werking van de grotere ecosystemen te veranderen. Op dit moment staat die beweging nog in de kinderschoenen. Om haar volledige potentieel te realiseren, heeft ze een eersteklas ondersteuningsstructuur nodig: een school voor transformatie.

In de komende paar jaar, 2022–2023, hebben we de unieke kans om een prototype te maken van zo’n ondersteunende structuur door alles wat we geleerd hebben samen te vatten en relevant te maken voor die opkomende beweging en voor het komende decennium van transformatie. Onze visie en intentie is om de methoden, hulpmiddelen, praktijken en paden die we hebben ontwikkeld te integreren en uit te breiden in een nieuw platform en ecosysteem dat we voorlopig u.school for transformation noemen.

Als jij deel wilt uitmaken van deze collectieve inspanning, bekijk dan onze site en ons peer-reviewed tijdschrift. U kunt deze activiteiten steunen door het hier vooruit te betalen. De belangrijkste jaren van dit decennium en deze eeuw beginnen nu.

Otto Scharmer, chair and co-founder of Presencing Institute

Oorspronkelijk gepubliceerd op https://www.linkedin.com